Krippenfigur Esel Modell 2708

Krippenfigur Ochse Modell 5011

Krippenfigur Kamel Modell 1040

Krippenfigur Schaf Modell 1046

Krippenfigur Schaf Modell 1047

Adventskranz Modell 4003

Krippenbett Art. 1019

Adventskranz 8050

Altartuch Advent Modell 64-3818

Altartuch Weihnachten Modell 64-3812

ab

Wandbehang Heilige Familie

Wandbehang 61-4704

Priesterstola 50-3945

Priesterstola Modell 3818

Priesterstola Modell 50-2522

Priesterstola Modell 50-3805

Ständer für Adventskranz 4098